Einsteins relativitetsteori er gal

Einsteins relativitetsteori bygger på den antagelse, at lysets hastighed er den samme relativt til alle iagttagere. Målinger af lysets hastighed er kun udført af iagttagere, som er i hvile i forhold til jordens overflade, og disse målinger viser altid samme resultat, c for lyshastigheden. Ifølge Kha teorien har lyset altid hastigheden c relativt til det Kha felt, som lyset bevæger sig I. Da Kha feltet følger jordoverfladen vil alle målinger give samme lyshastighed c.

Lad os nu se på lyset fra en galakse, der bevæger sig væk fra os med hastighed v. Lyset må ved udsendelsen have hastighed c relativt til galaksen. Det mente Einstein,og det gælder også I Khateorien, idet Kha feltet følger galaksen. Men Einstein antog at det udsendte lys ved galaksen også har hastighed c relativt til den jordiske iagttager. Denne antagelse er ubegrundet og fejlagtig.

Ifølge Kha teorien må hastigheden af det udsendte lys relativt til den jordiske iagttager være mindre, c-v på grund af galaksens bevægelse. Lyset vil på sin vej fra galaksen til jorden få øget sin hastighed til c. Einstein antog, at lyset bevægede sig I det tomme rum og ikke kunne ændre hastighed på sin vej. Ifølge Kha teorien bevæger lyset sig I Kha feltet og lyshastigheden på vejen er bestemt af hastigheden af det Kha felt lyset bevæger sig I.

Einsteins fejlagtige antagelse medfører at beregninger af galaksernes hastigheder er gale. Det har ført til den forkerte opfattelse at universets udvidelse accelererer. Mærkværdigheder som ”rummets krumning” og ”tidsforlængelsen” er også misforståelser. Nogle relativistiske formler er dog rigtige for eksempel formlen for kinetisk energi, men den kan også bevises I Kha teorien. De fænomener, der kan forklares med Einsteins teori, kan også forklares med med Kha teorien eller med andre kendte fysiske love.