Einsteins relativitetsteori

En lysstråle eller foton beskrives traditionelt som værende både bølge og partikel, men den er hverken eller. Ifølge Kha teorien er fotonen to mængder af Kha felt, der sammen bevæger sig med lysets hastighed gennem det øvrige Kha felt. Den nye forståelse af fotoner som en form for Kha felt gør det nødvendigt at opstille en ny Kha relativitetsteori. Einsteins relativitetsteori bygger på en ubegrundet og fejlagtig antagelse. De fænomener, der kan forklares med Einsteins teori, kan også forklares med andre kendte fysiske love eller med Kha teorien. Mærkværdigheder som ”rummets krumning” og ”tidsforlængelsen” bliver dermed overflødige.

Skriv et svar