Atomer består som bekendt af tre slags partikler: neutroner, protoner og elektroner. Kha teorien forklarer hvordan partiklerne blev dannet i det oprindelige Kha felt. Alle partikler består af roterende Kha felt og derfor er partiklernes opbygning anderledes end den kendte.

Neutronen er en lille kugle, der består af et positivt roterende Kha felt, markeret med en gul pil, og et negativt Kha felt, der roterer i modsat retning, markeret med en blå pil. Neutronens indre del består ligeledes af to modsat ladede felter, der roterer modsat, men med andre hastigheder. Dette er markeret med en blå pil på gul bund.

Protonen består af en neutron der har mistet en minimal del af energien ved at en smule af det roterende negative Kha felt er forsvundet. Protonen har derfor et overskud af positivt Kha felt, og dette roterende positive felt findes langt udenfor ”protonkernen”. Den ”ydre proton” indeholder protonens spin og ladning men kun en minimal del af protonens energi.

Elektronen består af et negativt roterende Kha felt. Elektronen har praktisk talt samme spin, samme ladning (numerisk), samme udstrækning og samme minimale energi som den ydre proton. Både elektronen og den ydre proton er tegnet med grøn baggrund, fordi de er gennemtrængt af det tilfældige neutrale Kha felt i omgivelserne.

Vi vil nu se på brintatomet i grundtilstanden. Brintatomet er det simpleste atom og består kun af en proton og en elektron. Den ydre proton og elektronen kombinerer og roterer i modsat retning men i samme bane. Kombinationen kalder jeg en magneton og den er ansvarlig for brintatomets magnetisme. Magnetoner i det universelle Kha felt er frie, men magnetoner i atomerne er bundne fordi de ydre protoner er bundet til protonkernen.

Figuren viser i princippet Kha feltet forskellige steder i brintatomet. Søjlen i midten er protonkernen, den er tegnet hvid, består af negativ og positiv Kha, som roterer i modsat retning. Dog er en del af kernen tegnet gul for at markere et overskud af positiv Kha. Atomets radius er i virkeligheden 200.000 gange kernens radius så figurens størrelsesforhold er uvæsentligt. I det ydre atom ser vi den ydre proton som er et roterende positivt felt, tegnet gult. Næsten i samme bane findes elektronen, som er et roterende negativt felt, tegnet blåt. Tilsammen danner de to felter en bundet magneton. Endelig ser vi i det ydre atom et neutralt Kha felt der bevæger sig tilfældigt, tegnet grønt. Det grønne felts energi er ca 200.000 gange atomets energi, men det strømmer igennem uden at påvirke atomet.

I den gængse atommodel består det ydre atom kun af elektroner, som ikke opfattes som partikler. Kha teorien er radikalt anderledes. Her er alle atomer opbygget af en kerne af protoner og neutroner samt et ydre atom af bundne magnetoner. To bundne magnetoner med modsat magnetretning kan ligesom frie magnetoner forenes i en orbiton. To magnetoner med samme magnetretning kan ikke forenes til en mere energirig magneton. Det ville betyde halvering af magnetonens radius og et mindre spin. Reglen kan formuleres for elektroner og kaldes da Pauli’s udelukkelsesprincip (1925).

I Kha teorien forklares hvordan de bundne magnetoner i det ydre atom kan udsende og absorbere fotoner. En foton er ifølge Kha teorien en skrue af positiv Kha der bevæger sig sammen med en skrue af negativ Kha.