Bogen om Kha er på 144 sider i A5 hardback format, og kan købes via Bod bogshop nedenfor.

Der er over 50 illustrationer, næsten alle i farver. Den danske tekst indeholder principper og hovedpunkter i teorien uden formler og beregninger. Man kan med udbytte læse denne tekst alene. Bag i bogen  er der enkelte kapitler på engelsk. Disse kapitler går mere i dybden med formler og beregninger, som alle er baseret på fysikens love og kendte observationer.

NYHED! ebogen om Kha kan downloades gratis her: http://finse.dk/ebogKha2.pdf

Om Finn Rasmussen

Finn Rasmussen (1938) er uddannet fysiker fra Niels Bohr instituttet i København. Han har været lærer i fysik ved ingeniørskoler og i gymnasiet. Desuden har han studeret religionshistorie, og skrevet flere bøger og artikler om forhistorisk religion. Se hjemmesiden finse.dk. Finn og hans kone har et sommerhus med en besøgshave; Runehaven.
Som pensioneret fysiklærer blev han opmærksom på problemerne i Big Bang modellen, og han har i en årrække arbejdet systematisk for at finde et alternativ. Mange ideer er forkastet undervejs, herunder også veletablerede teorier. Finn Rasmussen har fundet, at der overalt i universet findes et usynligt Kha felt, der tilsyneladende kan forklare alle fysiske fænomener. Kha teorien er radikal ny, og netop derfor kræves der ikke kendskab til de etablerede teorier for at forstå princippet i Kha teorien.

Bogens indhold

Big Bang teorien siger, at hele universets energi pludseligt opstod ud af ingenting. Den teori må forkastes, da den strider mod vor vigtigste naturlov,  at  den samlede energi i universet er bevaret. Ifølge Big Bang var dette univers mikroskopisk småt, og der fandtes ingenting udenfor. Dette strider imod vor dagligdags erfaring, at der altid er noget på den anden side. Mange fysikere mener, at der kan findes en alternativ teori. Fysikeren Finn Rasmussen har i en årrække arbejdet på en gennemgribende og radikal ny teori om universet.  Kha teorien præsenteres nu som en bog.

Ifølge Kha teorien findes det usynlige Kha felt overalt i universet, såvel inde i atomerne som i vakuum. Kha feltet er ubegrænset og evigt og fandtes, før det nu synlige univers opstod. På det tidspunkt var energien i Kha feltet lige så koncentreret som i en neutron eller en atomkerne. Kha teorien forklarer,  hvordan en del af Kha feltet i et område  blev omdannet til neutroner. Kha teorien forklarer ligeledes, hvorfor neutronområdet udvidede sig og blev til vort nu synlige univers.

Big Bang teorien har forklaret universets udvidelse ved at opfinde en mystisk ukendt størrelse, ”mørk energi”. Ingen har forklaret, hvad den består af, og hvor den findes. Derimod forklarer Kha teorien, at der skete en voldsom stigning i temperaturen og trykket i neutronområdet. Ifølge de kendte fysiske love måtte der ske en eksplosion (Big Blast).

Newtons anerkendte teori for tyngdekraft kan ikke forklare den tyngdekraft, der virker i galakserne. For at redde teorien har forskere indført et mystisk ”mørkt stof”. Trods mange forsøg er det ikke lykkedes at finde dette stof. Newton regnede med, at tyngdekraften på en partikel virker på lang afstand, og det er den almindelige mening. Det radikalt nye er, at tyngdekraften skyldes det Kha felt, som partiklen har direkte kontakt med. Efter udvidelsen af universet findes det usynlige, energirige Kha felt stadig mellem de synlige partikler, men energitætheden af Kha er mindre nu og ikke konstant i rummet.

Tanken om, at et felt uden egen energi kan påvirke en partikel på lang afstand, strider imod vor daglige erfaring om påvirkning. Den skotske fysiker James Maxwell, der grundlagde læren om elektriske og magnetiske felter, mente også, at kræfter kun opererer lokalt. Det viser sig nu, at alle kræfter på partikler skyldes det lokale Kha felt. Det gælder kernekræfter, tyngdekræfter, elektriske og magnetiske kræfter.

Med kendskabet til Kha teorien får man en åbenbaring om Universet. Kha feltet har få simple egenskaber, der er meget forskellige fra de kendte felter. Men med de få egenskaber har Kha feltet skabt alle fænomener i universet. Alle energiformer er mængder af Kha energi. En lysstråle eller foton beskrives traditionelt som værende både bølge og partikel, men den er hverken eller. Ifølge Kha teorien er fotonen  to mængder af Kha felt, der er snoet en omgang om hinanden.

Kha feltet fra vakuum trænger gennem det ydre atom. Det ydre atom må beskrives på en ny måde, som let forklarer, hvordan atomet kan absorbere og emittere fotoner.  Den nye forståelse af fotoner som en form for Kha felt gør det nødvendigt at opstille en ny Kha relativitetsteori. Einsteins relativitetsteori bygger på en ubegrundet og fejlagtig antagelse. De fænomener, der kan forklares med Einsteins teori, kan også forklares med andre kendte fysiske love eller med Kha teorien. Mærkværdigheder som ”rummets krumning” og ”tidsforlængelsen” bliver dermed overflødige.