Lysstråler består af fotoner. En foton er hverken en partikel eller en bølge men en mængde Kha felt, der bevæger sig med lyshastighed c relativt til det omgivende Kha felt. Fotonen består af en positiv skrue og en negativ skrue, der sammen bevæger sig i aksens retning. Fotonens længde kaldes bølgelængden. Kha feltet nær ved jordens overflade følger med jordoverfladen. Iagttagere nær jordens overflade der måler lyshastighed, vil altid finde hastigheden c, der er fotonernes hastighed relativt til Kha feltet.

Sådanne målinger af lyshastighed har ført til Einsteins antagelse, at lyshastigheden er c relativt til alle iagttagere. Men det gælder ikke for en iagttager, der bevæger sig i forhold til det Kha felt, som lyset bevæger sig i. Einsteins relativitetsteori må forkastes, da den bygger på denne ubegrundede og fejlagtige antagelse. De fænomener, der kan forklares med Einsteins teori, kan også forklares med andre kendte fysiske love eller med Kha teorien. Men mærkværdigheder som ”rummets krumning” og ”tidsforlængelsen” bliver overflødige.

Vi ser nu, en fremmed galakse, der bevæger sig væk fra vor galakse, mælkevejen, med hastigheden v. Det omgivende Kha felt følger med galaksen. Galaksen udsender fotoner i retning mod os, og de har hastighed c i forhold til Kha feltet ved galaksen. Ifølge Einstein har fotonerne også hastigheden c i forhold til os. I Kha teorien derimod har fotonen en mindre hastighed, c-v relativt til os på grund Kha feltets hastighed, v væk fra os. Dette er i overensstemmelse med vor jordiske erfaring om relativitet.

Efterhånden som fotonerne nærmer sig os, vokser deres hastighed i forhold til os, og når vi ser dem, er hastigheden c. Når fotonens hastighed forøges, vil bølgelængden forøges i samme forhold. Bølgelængden L1 kendes, når vi genkender spektrallinien. L2 måles direkte. Galaksens hastighed v kan så beregnes af ligningen. Einsteins teori giver giver en større hastighed for fjerne galakser, og det har ført til den fejlagtige opfattelse, at universets udvidelse er en accelereret bevægelse.

Det er principielt muligt at bestemme galaksernes afstand og hastighed. Derfor kan man tegne et billede af galakseverdenens historie. Galakserne bevæger sig med den hastighed de opnåede ved den store eksplosion for 13,8 mia år siden. En skrå linje viser en galakses afstand til forskellige tider. De fjerneste galakser har en hastighed på 7/8 c og har en stejl linje. Kha feltet har samme hastighed som den nærmeste galakse. Derved kan man finde historien af det lys vi modtager, gul kurve. Ved den store eksplosion blev de små ildkugler udsendt med hastighed nær c. De er tegnet rosa.