Under dette indlæg kan du skrive konstruktive kommentarer til Khateorien. Du kan nævne uheldige eller uforståelige formuleringer I teksten eller påpege direkte fejl I argumenter.

Jeg er klar over at der kan være mange mangler I bogen. For eksempel har jeg indset, at bogens beskrivelse af elektronen bør erstattes af beskrivelsen I notatet “Brintatomet ifølge Khateorien”.

Det hjælper ikke at fortælle at de traditionelle teorier forklarer fysiske fænomener på en helt anden måde. Det ved vi godt.

En teori kan ikke bevises ved at forklare et fænomen. Der kan nemlig være en helt anden teori, der kan forklare det samme fænomen. Derimod kan en teori modbevises, hvis den ikke kan forklare et fænomen som den foregiver at forklare. For eksempel kan Newtons tyngdelov forkastes da den beregner for små rotationshastigheder I galakserne. Einsteins relativitetsteori kan forkastes da den beregner for store translationshastigheder for de fjerne galakser. Newtons og Einsteins teorier gælder ikke generelt og kan kun gælde for visse fænomener.

Finn Rasmussen

Dette indlæg har 5 kommentarer

 1. Preben Skotner

  Hvad siger andre videnskabsmænd om din teori, som jo er helt revolutionerende, og en Nobelpris værdig, hvis den holder?

  1. khateoriendk

   Hej Preben
   Tak for din kommentar
   I 2019 indleverede jeg en afhandling (på engelsk) om Kha teorien til det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet for at få anerkendt den som doktorafhandling. Fakultetet tog ikke stilling til det faglige indhold, men afviste fordi “arbejdet ikke indeholder overbevisende relationer til gængse videnskabelige metoder og resultater” –
   Kha teorien er en teori om alting, og den ændrer radikalt mange eksisterende teorier. Det kræver tid og kræfter at gennemarbejde beregninger og argumenter for en ny gennemgribende teori. Det har jeg desværre ikke og det er ikke lykkedes mig at få et samarbejde med interesserede fysikere.
   Princippet i khateorien er enkelt og burde kunne forstås af interesserede. I 2020 valgte jeg da at udgive en bog på dansk med farvelagte tegninger uden formler og beregninger. Den sidste trediedel af bogen hidrører fra den engelsk afhandling og indeholder relevante formler og beregninger.
   I 2023 indså jeg at de kosmiske neutrinoer frembringer tyngdekraften ved hjælp af skyggeeffekten. Jeg måtte selv udføre nye beregninger. Det blev til tredie udgave af bogen.
   Du er er velkommen til min event den 8. marts. Se detaljer på khateoriens facebook-side.
   Med venlig hilsen Finn

 2. Johan Skak

  Kære Finn
  Vi er en gruppe fysikere (studerende), der er stødt på din teori. Jeg medgiver langt hen ad vejen, at der kan være en interesse i din teori. Det er i hvert fald ikke lykkedes os at finde slående argument imod din teori.
  Imidlertid er der ikke meget sjov ved en teori uden et matematisk holdepunkt. Hvor kan vi finde noget om dette. Jeg tænker især på tyngdekraft og “relativitetsteori” (som i sin teori nærmere omhandler en bevægelse af selve kha-feltet, hvilket jeg medgiver kan forklarer resultatet fra Michelson-Morley eksperimentet, men til gengæld må medføre en sammenklumpning af kha-feltet med dertil følgende konsekvenser).
  Et vigtigt spørgsmål er også om din teori forudser noget, vi ikke har observeret før.

 3. khateoriendk

  Kære Johan
  Det glæder mig at unge fysikere er interesseret I min Kha teori.

  Hvad angårl matematisk holdepunkt for tyngdekraft I Kha teorien, vil jeg henvise til min bog “Kha en ny teori om universet”. E-bogen kan ses ganske gratis her på hjemmesiden khateorien.dk . På siderne 123-139 er der beregninger af tyngdekraften.

  Hvad angår bevægelse af Kha felt ( eller “æteren” ), så er der særlige forhold omkring kloder. På side 62-64 I bogen omtales det Kha felt der findes tæt ved jordoverfladen, og det følger jordoverfladens bevægelse. Dette Kha felt bliver tyndere med større afstand fra jorden og erstattes af det intergalaktiske Kha felt.

  Et andet eksempel er en ildkugle I det ydre univers. Se side49-52. Inde I kuglen er Kha feltet I hvile og ensartet I kuglen, men I kappen er der en stærk udadrettet strøm af neutrinoer og den gennemsnitlige hastighed af Kha feltet her er udadrettet relativt til kuglen. Derved får de udadgående neutrinoer en hastighed større end c relativt til kuglen. Dem modtager vi som de kosmiske neutrinoer.

  Hvad angår forudsigelse af nye observationer, handler teorien primært om at forklare kendte observationer. På side 99 nævner jeg at en bedre forståelse af soludbrud kan betyde en bedre forståelse af klimavariationer og vulkanisme. Noget lignende kan være på spil med variation I solneutrinoer.

  Med venlig hilsen
  Finn

  I forbindelse med den nye bog er der produceret en film på 23 minutter med samme titel Kha en ny teori om universet. Filmen kan ses gratis på hjemmesiden khateorien.dk. Filmen og bogen vil blive vist ved et arrangement, hvor du er velkommen til at deltage. Der bydes på snacks og et glas bobler.

  Fredag den 8. marts kl 14.00 – 16.00
  Hos Norup, Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg
  Der er busser til døren og parkeringspladser foran bygningen.

  I filmen vises hvordan universet består af strømme. Ved hjælp af animationer forklares at strømmen af neutrinoer skaber tyngdekraften. Det vises at neutrinoerne skabte alle universets partikler. Med animationer vises også et nødvendigt alternativ til Big Bang teorien og til Einsteins relativitets teori.

  Til slut vil jeg forklare om Kha teoriens tilblivelse og vise eksempler på bogens indhold. Deltagerne er velkomne til at stille spørgsmål. Konstruktiv kritik er meget velkommen Kha er en teori om alting, og kan formentlig forklare alle fysiske fænomener. Men der er fænomener jeg ikke har nået at forklare med Kha teorien. Jeg håber, at andre fysikere vil arbejde videre med Kha teorien.
  Der vil også være mulighed for at købe bogen til nedsat pris.

 4. Niels

  Hvis det er sandt, at tyngdekraften skyldes en dæmpet indstråling nedenfra på grund af jorden i forhold til indstrålingen oppefra, så må der kunne laves ‘solpaneler’, der udnytter forskellen.

Skriv et svar